FAQs

Q?Τι είναι το SIP ;
A.

Το SIP, συντομογραφία του Session Initiation Protocol (Πρωτόκολλο εκκίνησης συνόδου), είναι ένα πρωτόκολλο σηματοδοσίας τηλεφωνίας IP που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση, τηλεφωνικών κλήσεων VOIP. Το SIP δημιουργήθηκε από τον οργανισμό IETF και δημοσιεύτηκε ως RFC 3261

Q?Τι ειναι το PBX
A.

Ένα PBX (Private Branch Exchange) είναι ένα σύστημα που συνδέει τηλεφωνικές γραμμές στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και παρέχει εσωτερικής επικοινωνίας για μια επιχείρηση. Ένα IP PBX είναι ένα PBX με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet και το πρωτόκολλο μπορεί να παρέχει επιπλέον ήχο, βίντεο, ή instant messaging επικοινωνία χρησιμοποιώντας τη στοίβα πρωτοκόλλου TCP / IP.

Q?Τι είναι η γραμμή PSTN ;
A.

Το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (αγγλ. public switched telephone network (PSTN)) είναι το παγκόσμιο τηλεφωνικό δίκτυο. Αποτελείται από τηλεφωνικές γραμμές, οπτικές ίνες, συνδέσμους μέσω μικροκυμάτων, κυψελωτά δίκτυα, τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, και υποθαλάσσια καλώδια, όλα διασυνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω κέντρων switching, τα οποία επιτρέπουν σε οποιοδήποτε τηλέφωνο στον κόσμο να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε άλλο. Αν και αρχικά ήταν ένα πλήρως αναλογικό ενσύρματο δίκτυο, τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σχεδόν στο σύνολό του σε ψηφιακό, ενώ έχουν εισαχθεί και ασύρματα τμήματα. Το PSTN περιγράφεται από τεχνικά πρότυπα που δημιουργεί κυρίως ο διεθνής οργανισμός ITU-T

Q?Τι είναι η γραμμή ISDN ;
A.

Tο ακρωνύμιο ISDN προέρχεται από τα αρχικά Integrated Services Digital Network και στα ελληνικά μεταφράζεται ως Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών. Αποτελεί την εξέλιξη του Δημόσιου Τηλεφωνικού Δικτύου (PSTN – Public Switched Telephone Network) και παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης, με τη χρήση μιας μόνο τηλεφωνικής σύνδεσης, τεσσάρων μορφών επικοινωνίας: φωνής, εικόνας, δεδομένων, κειμένου

Q?Τι είναι η VDSL;
A.

Η VDSL (Very high bit rate DSL) αποτελεί την επόμενη γενιά των τεχνολογιών της μορφής xDSL. Είναι το πιο γρήγορο DSL, το οποίο
παρέχει μέγιστη ταχύτητα 50 Mbps Download και 12 Mbps Upload,

Q?Πώς λειτουργεί το ADSL;
A.

Η ADSL είναι μία ευρυζωνική τεχνολογία, που χρησιμοποιεί την ήδη υπάρχουσα Τηλεφωνική Γραμμή, δηλαδή τα υπάρχοντα καλώδια χαλκού των τηλεφωνικών συνδέσεων. Χρησιμοποιεί ένα φάσμα συχνοτήτων πάνω από την ήδη υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή, που δε χρησιμοποιούνται από τις κλασικές τηλεπικοινωνίες φωνής και έτσι επιτυγχάνονται πολύ μεγάλες ταχύτητες. Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί. Δ ι α χ ω ρ ί ζ ε ι τ ο σ ή μ α σ ε δ ύ ο κ α ν ά λ ι α , ένα για την Φωνή (Τηλέφωνο) και ένα για μεγάλης ταχύτητας σύνδεση δεδομένων. Για να συνδεθούμε στο Internet μέσω ADSL, η τηλεφωνική γραμμή που ξεκινάει από το σπίτι μας καταλήγει με μια συσκευή δικτύου που ονομάζεται Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM). Ο ρόλος του DSLAM είναι να συγκεντρώσει το traffic των δεδομένων αλλά και της φωνής από πολλαπλούς συνδρομητές, και να τα συνδυάσει σε ένα περίπλοκο “σήμα”, με τη διαδικασία του multiplexing (πολυπλεξία). Από εκεί και πέρα, το σήμα από το DSLAM μεταφέρεται στο δίκτυο του ISP, που μας δίνει πρόσβαση στο Internet

Q?Τι είναι η “Ευρυζωνικότητα ;
A.

Με τον όρο Ευρυζωνικότητα εννοούμε ένα προηγμένο και καινοτόμο περιβάλλον, από κοινωνική και τεχνολογική άποψη, το οποίο
αποτελείται από γρήγορες συνδέσεις με το Διαδίκτυο και κατάλληλες δικτυακές υποδομές για την ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών
εφαρμογών και υπηρεσιών. Η Ευρυζωνικότητα με απλά λόγια Εύκολα: Διαρκής σύνδεση στo Internet χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις
Γρήγορα: Υψηλές ταχύτητες (10 – 100 φορές της συμβατικής σύνδεσης) για νέες εφαρμογές Σταθερά: Αξιόπιστες ψηφιακές
συνδέσεις με εγγυημένα σταθερά υψηλές αποδόσεις

Q?Τι ειναι η γραμμή οπτικής ινας ;
A.

Μια οπτική ίνα είναι μια γυάλινη ή πλαστική ίνα που μεταφέρει το φως κατά μήκος της. Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται ευρέως σε δίκτυα επικοινωνιών , και επιτρέπουν την μετάδοση σε μεγαλύτερες αποστάσεις και σε υψηλότερου εύρους ζώνης (ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων) σε σχέση με άλλες μορφές επικοινωνίας όπως ο χαλκός. Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται αντί των μεταλλικών καλωδίων, διότι τα σήματα ταξιδεύουν μαζί τους με λιγότερη απώλεια, και επίσης δεν επηρεάζονται από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Q?Τι ειναι το VoIP ;
A.

Το Voice over IP ή VoIP ή τηλεφωνία μέσω διαδικτύου ή σωστότερα χαρακτηρίζει μια ομάδα πρωτοκόλλων-τεχνολογιών (H.323, SIP), η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο με σχετικά καλή ποιότητα
Τον τελευταίο καιρό έχουν εμφανιστεί οι λεγόμενοι εναλλακτικοί (ιντερνετικοί) τηλεπικοινωνιακοί φορείς, οι οποίοι προσφέρουν προώθηση των κλήσεων VoIP σε σταθερά δίκτυα τηλεπικοινωνιών σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα της προώθηση των κλήσεων από δίκτυα σταθερής η κινητής τηλεφωνίας προς δίκτυα voip αποκτώντας πραγματικό αριθμό σταθερού τηλεφώνου. Για παράδειγμα ο χρήστης μπορεί να αγοράσει τηλεφωνικό αριθμό από κάποια γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας μέσω κάποιας εταιρίας να εγκαταστήσει ειδικό λογισμικό voip στο κινητό του / tablet / Laptop του και να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο αλλά να δέχεται κλήσεις σε σταθερό αριθμό τηλεφώνου μέσω του διαδικτύου στην φορητή συσκευή του.